Elite:
Navn
Klubb
1
2
3
Merk.
1Eirik Frantzen Ulltang133HSK605050602206060603021060600501700600
4Mads Lexander229VKT40010106030050109050050301300280
3Knut Fosse534HSK201020308020203030100502010301100290
5Kristian Schea Bergersen327HCK1010101040100010201002010400100
2Joachim Skjævestad434IKH304010301103030503014010303010800330

Junior:
Navn
Klubb
1
2
3
Merk.
1Marcus Aardal Stensrud 10117HILS128164401682004488208440128