Hvordan lufte Magurabremser

 1. Skru TPA (stilleskruen) helt tilbake.
 2. Løsne hendelen, og vri den i vannrett stilling.
 3. Fyll opp sprøyta med mineralolje eller vann. Vann gir bedre “feeling”, men går utover garanti og levetid på bremse, samt ikke fungerer vinterstid (kan evt. tilsette frostvæske).
 4. Ta ut lufteskruen i høyre slave-sylinder.
 5. Bruk en av de gjennomsiktige slangene som vist på bildet til å skru inn i sylinderen. Pass på at det er INGEN LUFT i slangen eller i sprøyta når du skrur den inn.
 6. Ta ut lufteskruen i bremsehendelen (pumpa)
 7. Nå er det bare å fylle inn væsken som skal inn i systemet. La en liten del være igjen i sprøyta når du har fått luftet skikkelig gjennom.
 8. Sjekk at det ikke kommer luft ut av systemet enda, da må du kjøre gjennom en sprøyte til.
 9. Når der kommer bare væske ut og ingen luft er du ferdig.
 10. Nå kan du sette inn igjen lufteskruen i hendelen (pumpa). Pass på at sprøyta fortsatt står i slave-sylinderen når du skrur den inn.
 11. Når du har satt inn lufteskruen i hendelen, tar du ut sprøyta og setter inn igjen skruen i slave-sylinderen.

Nå skal luftingen være fiks ferdig!


Lufte Magura i ei bøtte eller et badekar.

 1. Fyll opp bøtta eller badekaret med vann.
 2. Ta av hele bremsa fra sykkelen og legg den i vannet
 3. Husk å skru tilbake TPA (stilleskruen).
 4. Ta ut begge lufteskruene (på hendelen og slave-sylinderen) og putt hele bremsa under vann.
 5. Pump hardt mange ganger på bremsehendelen. Du skal kunne se at vann kommer ut.
 6. Gjør det helt til du ser at det ikke kommer mer luft ut.
 7. Sett inn igjen begge lufteskruene (fortsatt under vann).
 8. Ta ut bremsa og nå skal den være fri for luft.

Tilnærmet samme fremgangsmåte benyttes for Echos hydrauliske felgbremser, samt 2011-modellene fra Magura.

Her finner du Magura Workshop manual 2011: http://www.magura.com/uploads/media/downloads/FELGEN_2011_E_01.pdf